O mně

Věnuji se individuální a skupinové psychoterapii, kde se s klienty zabýváme tématy, která se týkají mezilidských vztahů, seberozvoje, kvality života, syndromu vyhoření, negativních emocí, úzkostí, nízkého sebevědomí, sebekontroly, profesního života… a vlastně životem vůbec.

Na hlavní pracovní poměr pracuji jako psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice, několik let jsem zde sloužil noční služby v Centru Krizové Intervence (CKI).

Malým úvazkem pracuji také v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ).

Aktuálně nabízím možnost psychoterapeutického setkávání v Psychoterapeutickém centru Alivio.

Krátkou dobu jsem žil v USA, Kanadě a Austrálii, což mě ovlivnilo v rozličných pohledech na svět kolem nás.

Vzdělání a praxe

Vystudoval jsem marketing a reklamu na Fakultě multimediálních komunikaci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Posléze jsem se rozhodl pokračovat ve vzdělávání se a vystudoval jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Jsem atestovaným klinickým psychologem a absolventem psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a Existenciální Analýze (SLEA).

Dále jsem absolvoval výcviky v Traumaterapii (2021), Hypnóze (2016), Krizové intervenci (2015), Práci s tělem (2017) a kurzy WAIS-III (Wechslerova inteligenční škála, 2020) a TAT (Tématicko apercepční test, 2015).

Jsem zařazen do specializačního vzdělávání v oboru Psychoterapie na katedře klinické psychologie IPVZ.

Aktuálně z Terapie Letí