O mně

Jsem klinický psycholog a psychoterapeut. Věnuji se individuální a skupinové psychoterapii, kde se s klienty zabýváme tématy, která se týkají mezilidských vztahů, seberozvoje, kvality života, syndromu vyhoření, negativních emocí, úzkostí, nízkého sebevědomí, profesního života… a vlastně životem vůbec. Svou práci pravidelně superviduji.

Na hlavní pracovní poměr pracuji jako klinický psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice, několik let jsem zde sloužil noční služby v Centru Krizové Intervence (CKI).

Malým úvazkem pracuji také v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ).

Aktuálně nabízím možnost terapeutického setkávání na Klinice Luna (I.P. Pavlova) a v terapeutickém centru Alivio (Hradčany).

Krátkou dobu jsem žil v USA, Kanadě a Austrálii, což mě ovlivnilo v rozličných pohledech na svět kolem nás.

Vzdělání a praxe

Vystudoval jsem marketing a reklamu na Fakultě multimediálních komunikaci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Mgr.). Posléze jsem se rozhodl pokračovat ve vzdělávání se a vystudoval jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (PhDr.).

Jsem atestovaným klinickým psychologem, psychoterapeutem (IPVZ) a absolventem psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a Existenciální Analýze (SLEA).

Dále jsem absolvoval výcviky v Traumaterapii (2021), Psychoterapeutické intervenci u psychóz (2022), Hypnóze (2016), Krizové intervenci (2015), Práci s tělem (2017) a kurzy WAIS-III (Wechslerova inteligenční škála, 2020) a TAT (Tématicko apercepční test, 2015).

Aktuálně z Terapie Letí

Nebyla zadána platná URL adresa.